Покращення середовища для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Донор Фонд «Євразія»
Роль у проекті Основний виконавець
Період виконання 2003 – 2004
Територія діяльності Івано-Франківська область України

Результати проекту

Проведено аналіз потреб туристичних підприємств у робочій силі, а також аналіз якості освіти, перепідготовки кадрів у туристичній галузі, підготовлено та презентовано звіт за результатами дослідження.

Випуск періодичного видання «Туристичне Прикарпаття»

Донор Івано-Франківська облдержадміністрація
Роль у проекті Основний виконавець
Період виконання 2003-2007
Територія діяльності Івано-Франківська область України

Результати проекту

Аналіз потреб та проблем туристичного сектора області, збір успішних історій та позитивних практик розвитку туризму в регіоні, підготовка публікацій, щоквартально – дизайн, верстка та випуск видання.

Покращення середовища для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Донор Програма EuropeAid TACIS
Роль у проекті Партнер
Партнери ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»
Період виконання 2003 – 2005
Територія діяльності Івано-Франківська область України

Результати проекту

В рамках проекту відбулося навчання для туристичних підприємств та приватних садиб – операторів сільського зеленого туризму Івано-Франківської області (понад 50 учасників), розроблені й апробовані нові навчальні продукти: «Основи маркетингу в туристичній сфері», «Майс-терність обслуговування клієнтів – золоте обслуговування», «Ресторанний бізнес» тощо.

Створення туристичної геоінформаційної системи

Донор Фонд «Євразія»
Роль у проекті Основний виконавець
Період виконання 2004 – 2006
Територія діяльності Івано-Франківська область України

Результати проекту

Проектом було створено базу даних туристичних атракцій та надавачів туристичних послуг з прив’язкою до карти, інформація в ГІС була подана різними мовами і презентована у форматі DVD. DVD були розповсюджені серед місцевих туроператорів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Путівник Івано-Франківськом

Донор Фонд «Євразія»
Роль у проекті Основний виконавець
Період виконання Січень 2006 – вересень 2007
Територія діяльності Місто Івано-Франківськ, Україна

Результати проекту

Основна мета проекту полягала у застосуванні нових інструментів промоції туристичних ресурсів міста Івано-Франківська. Основними результатами проекту стали: розробка ГІС міста з цифровими картами українською та англійською мовами, яка включала інформацію про більш ніж 600 туристичних об’єктів міста. Діяльність за проектом скеровувалася Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини, У 2007 році систему було оновлено іншими іноземними мовами. Також було створено два нових туристичних продукти для міста – пішохідні та автобусні екскурсії різними мовами. Їх було запропоновано відвідувачам міста через туристичні агентства.

Розробка та опис високогірних туристичних маршрутів у Карпатах

Донор Програма розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Роль у проекті Основний виконавець
Період виконання Березень 2006 – грудень 2007
Територія діяльності Україна, Івано-Франківська та Закарпатська області

Результати проекту

Основна мета проекту полягала у розробці та описанні 110 пішохідних маршрутів в Івано-Франківській та Закарпатській областях України. Основними результатами проекту стали: 1) видання книги «Гірськими стежками Карпат» з набором карт; 2) видання СD диску з системою ГІС – описами маршрутів та туристичних об’єктів та їх прив’язкою до карти території проекту.

Транскарпатський туризм – мережа для просування туризму в повіті Марамуреш Румунії, Івано-Франківській та Закарпатській області України

Донор Програма добросусідства ЄС «Румунія – Україна»
Роль у проекті Партнер
Партнери Марамуреська повітова Рада (Румунія)
Період виконання 19 липня 2007 – 19 грудня 2009
Територія діяльності Івано-Франківська та Закарпатська області України, Повіт Марамуреш Румунії

Результати проекту

Метою проекту було підвищення потенціалу місцевих державних адміністрацій, розвиток їх компетенцій для підтримки туристичного сектора сучасними методами. Результатами проекту стали: 1) видано спільні промоційні матеріали та фільми (4 брошури, 3 ліфлети, фото альбом, панорамні тури на DVD, листівки, мапи, інформаційні таблиці, 7 демонстраційних фільмів); 2) створена веб-сторінка для промоції транскордонного туризму, що містить віртуальну систему орієнтації, ГІС, та картографію усіх визначних туристичних пам’яток; 3) проведено спільні стаді-тури і конференції; 4) розроблено та видано навчальні матеріали для туристичних організацій. Матеріали було розповсюджено у всіх трьох регіонах серед зацікавлених представників туристичного сектора; 5) проведено маркетингове дослідження та дослідження потенціалу ринку для трьох регіонів; 6) розроблено туристичний слоган та бренд для транскарпатського туризму; 7) здійснено інтенсивну промоційну кампанію на телебаченні та радіо; 8) представники 3-х регіонів спільно брали участь у регіональних та національних туристичних виставках.

Створення та просування мережі транскордонного туризму між Івано-Франківською областю України та повітом Марамуреш Румунії

Донор Програма добросусідства ЄС «Румунія – Україна»
Роль у проекті Основний виконавець
Партнери Карпатський національний природний парк, Івано-Франківська облдержадміністрація (Україна), Асоціація «Еколоджік» (Румунія)
Період виконання 19 липня 2007 – 19 грудня 2009
Територія діяльності Івано-Франківська обл. України; Повіт Марамуреш Румунії

Результати проекту

В рамках проекту було збудовано та відкрито сучасний Екотуристичний візит центр на території Карпатського національного природного парку. Центр відіграє роль офісу туристичної інформації, музею місцевої природи та етнографії, а також кінозалу для демонстрації спеціально створеного інтерпретаційного фільму про місцевість, яку відкриває для себе відвідувач. Були розроблені бізнес-план діяльності Центру і навчальні матеріали для його персоналу.

Створено українсько-румунський ресурсний центр, що містить базу даних організацій-партнерів з обох прикордонних регіонів, допомогає налагодити зв’язок з румунськими колегами й адмініструє електронний веб-портал для еко-туристів.

Придбано та встановлено інформаційні сенсорні кіоски в 8 місцях діяльності проекту по різний бік кордону, з ГІС-системою для надання інформаційних послуг індивідуальним відвідувачам. Проведено 2 навчальні поїздки та 2 тренінги для представників туристичної галузі до України та Румунії, задля підвищення якості послуг і побудови транскордонної співпраці. Розроблено і передано місцевим туристичним операторам для подальшого використання і обслуговування 4 спільних румунсько-українських тури, що засновані на місцевій культурній спадщині, дерев’яній архітектурі, високогірних сходженнях та дослідженні місцевої природи.

Розроблено та розповсюджено між туроператорами по різний бік кордону посібник зі створення екотуристичних продуктів, проведено маркетингове дослідження потенційних ринків еко-туризму з вивченням думки представників бізнесу. Створено і поширено спеціальні промоційні матеріали (кишенькові туристичні путівники англійською та німецькою мовами, промоційні брошури чотирьох турів, пішохідні мапи для активних туристів, мандрівників Східними Карпатами, інформаційні листівки турів і плакати. Організовано спільні поїздки на міжнародні й національні туристичні виставки з метою популяризації нових туристичних продуктів, розроблених в рамках проекту.

Організовано міжнародний ознайомчий тур туристичних оглядачів та туроператорів для промоції туристичних можливостей двох транскордонних регіонів (12 учасників, опубліковано 7 промоційних
статей, обсягом 24 сторінки та загальним накладом близько 180 000 примірників).

Організовано та проведено перший міжнародний Карпатський екотуристичний форум за участю 200 представників туристичного бізнесу з різних країн.

Підготовлено попереднє техніко-економічне обґрунтування для відкриття пункту пропуску державного кордону між Івано-Франківською областю України та повітом Марамуреш Румунії та проведено лобістську кампанію з даного питання.

Літній наметовий табір «Горицвіт»’2010

Донор Міжнародний фонд «Відродження»
Роль у проекті Основний виконавець
Партнери ГО «Соціум-Еко-Арт» (Калуш)
Період виконання 05 липня – 30 вересня 2010
Територія діяльності Івано-Франківська область України

Результати проекту

Проект мав на меті подолання дитячої незайнятості та пасивності через формування культури активного, творчого та змістовного відпочинку у дітей середнього та старшого шкільного віку, яківиховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних родинах, дітей позбавлених батьківського піклування та інших, які особливо гостро відчули вплив економічної кризи.

В результаті проекту було проведено дві зміни літнього наметового табору (100 учасників) зі Сходу та Заходу України, програма якого включала інтерактивні ігри, спрямовані на вивчення культури країн Об’єднаної Європи, еко-мандрівки у гори, розробку власних волонтерських програм.

Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія

Донор Програма прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» на 2007 – 2013 роки
Роль у проекті Партнер
Партнери ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (основний виконавець), Івано-Франківська облдержадміністрація, Верховинська районна рада (Україна), Асоціація «Іван Креван», мерія с. Поеніле де суб- Мунте (Румунія)
Період виконання 1 квітня 2012 – 30 червня 2014
Територія діяльності Івано-Франківська область України; Повіт Марамуреш Румунії

Результати проекту

В результаті проекту було розроблено проектно-кошторисну документацію будівництва автодороги с. Ільці – Шибене та проектно-кошторисну документацію для будівництва споруд та будівель пункту пропуску, проведено дослідження техніко-економічних аспектів будівництва дороги та відкриття пункту пропуску, здійснено оцінку впливу даного будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Готова документація передана Івано-Франківській облдержадміністрації для застосування при будівництві зазначених об’єктів. В ході лобістської кампанії команда проекту добилася включення відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги до заходів Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках відповіднодо постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 807, що дозволяє залучити на ці заходи в межах вказаної державної цільової програми 708 млн. грн.

Крім того проектом зроблено низку заходів для підвищення економічної спроможності місцевих громад, в т.ч. видання та поширення Мапи інвестора Івано-Франківської області та промоційної брошури “Invest In Ivano-Frankivsk region”; здійснено стратегічне планування розвитку Верховинського району та Рущанської Долини: вивчення думки суб’єктів господарювання Верховинського району (України) та Рущанської Долини (Румунії), підготовка профілів громад та стратегічного плану економічного розвитку Верховинського району та Рущанської долини; підготовка коротких презентаційних видань.

Також було створено окрему базу даних місцевих постачальників товарів, робіт та послуг www.hutsul.biz, в межах якої представлено понад 300 компаній, що здійснюють діяльність у сферах промислового виробництва, сільського господарства та надання послуг, в т.ч. і у сфері туризму.

Туристична Асоціація Івано-Франківщини як партнер проекту сприяла компанії-підряднику у виконанні ОВНС будівництва ділянки дороги Ільці – Шибене та відкриття пункту пропуску державного кордону Шибене – Поеніле-де-Суб-Мунте. Зокрема нею було визначено та вивчено потенційні ризики впливу на навколишнє середовище зазначеного будівництва.

Також ТАІФ відповідала за організацію процесу стратегічного планування розвитку місцевих громад, спираючись на свій попередній досвід співпраці з цільовими громадами по різний бік кордону. Асоціацією були організовані усі засідання стратегічного комітету, а також громадські слухання у цільових регіонах, завдяки чому понад 200 зацікавлених представників громад брали безпосередню участь у підготовці документу Стратегії, розділяючи відповідальність за формування майбутнього своїх громад.

Також після завершення процесу стратегічного планування був створений спільний комітет з моніторингу впровадження стратегії за участю представників основних зацікавлених сторін з обох цільових регіонів проекту. Діяльність комітету регламентує Угода про співпрацю, підписана у червні 2014 року між представниками прикордонних громад – мерією Поеніле-де-Суб-Мунте та Верховинською районною радою.