Туристична асоціація Івано-Франківщини
Членство

Членство в Асоціації є індивідуальним та фіксованим. Прийом в члени Асоціації здійснюється Загальними зборами на підставі заяви особи, що вступає. Члени Асоціації мають право обирати і бути обраними до складу статутних органів Асоціації; брати участь у діяльності та заходах Асоціації; користуватись майном Асоціації для виконання його статутних завдань; отримувати інформацію про діяльність Асоціації; вносити пропозиції до статутних органів Асоціації з питань його діяльності; підтримувати діяльність Асоціації, в т.ч. шляхом внесення добровільних пожертвувань.